Vi støtter gode initiativer, der bygger på glæde og styrke ved fællesskaber

Hvem er vi?

Nine United består af en række privatejede selskaber rundt omkring i verden, som Nine United-Fond er en del af. Nine United familien beskæftiger sig med forskellige områder som design, administration, arkitektur, branding og bæredygtige udviklingsprojekter. Vi har ambitioner og udviser samtidig ydmyghed i vores daglige arbejde. Dette afspejler sig i vores tilgang til de projekter, vi engagerer os i. Nine United familien har siden 1975 arbejdet efter følgende grundprincipper:

  • Vi er ærlige
  • Vi er flittige
  • Vi er loyale
  • Vi er købmænd
  • Vi ønsker enkle løsninger
  • Vi tager intet som en selvfølge
  • Vi gør, hvad vi siger, og holder hvad vi lover
  • Vi vil se resultater
  • Vi vil være de bedste
  • Sammen er vi de bedste

Med udgangspunkt i vore værdier vil vi gerne bidrage til at endnu flere mennesker får mulighed for at vokse. Det gør vi gerne i samarbejde med foreninger og organisationer i Danmark og i udlandet, som deler værdier med os. Har I et spændende projekt eller en god idé, som I brænder for, og som I gerne vil realisere, ser vi frem til at høre fra jer.

Formål

Nine United-Fonds formål er almenvelgørende og almennyttigt – herunder især støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet. Vi støtter generelt organisationer og ikke enkelt personer.