Vi ønsker at støtte gode formål, hvor hjertet banker

I Nine United-Fond lægger vi stor vægt på at støtte projekter, der er med til at gøre en forskel, og vi har et særligt fokus på udsatte børn og unge.

Hvilke formål ydes der støtte til?

Forældreløse og vanskeligt stillede børn

Vi støtter organisationer, der drives af ildsjæle og frivillighed med et særligt fokus på udsatte børn og unge. Et barn eller et ungt menneske kan være udsat af mange årsager. Fællesnævneren er, at barnet har behov for støtte udefra for at kunne trives og udvikle sig alderssvarende. Ofte står økonomiske, sygdomsmæssige eller sociale udfordringer i familien i vejen for, at barnet kan blive en del af et større fællesskab i form af et aktivt foreningsliv, medlem af en netværksgruppe med ligestillede, tematisk rådgivning eller lignende. Det afgørende er, at foreningens tilbud støtter barnet og giver mening for det enkelte barn.

Sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse

Vi støtter organisationer, der drives af ildsjæle og er baseret på frivillighed med et særligt fokus på børn og unge, der er ramt af sygdom. Når et barn rammes af alvorlig sygdom, er det ikke kun barnet, der rammes, men hele familien. Derfor støtter vi gerne organisationer, der kender udfordringerne indefra og som tilbyder et pusterum via nærvær og fællesskabsaktiviteter for ligestillede - også på tværs af diagnoser.

 

Vores fokus er rettet mod organisationer, der arbejder med både forebyggende indsats og behandling af alvorlige sygdomme, der rammer en stor del af befolkningen, men som også arbejder for at støtte og styrke de pårørende, der rammes af alvorlig sygdom i den nærmeste familie eller vennekreds.

Forskning

Forskning er et område, som vi endnu ikke har stor erfaring med. Vi modtager gerne ansøgninger, der har til formål at sikre forskning inden for et område, der når en stor målgruppe. Vi lægger stor vægt på enkel og konkret forskning, der med en minimal indsats kan forbedre livskvaliteten for målgruppen.

Naturbevaring

Naturbevaring er et område, som vi endnu ikke har stor erfaring med. Vi modtager gerne ansøgninger, der har til formål at sikre miljøet bedst muligt med enkle og bæredygtige løsninger. Vi lægger særligt vægt på, at løsningen skal være let at føre ud i livet og gerne på lokalt niveau med høj grad af frivillighed.

Humanitære uddannelsesmæssige formål med fokus på hjælp-til-selvhjælp

Vi tror på hjælp til selvhjælp, og støtter organisationer, der drives af ildsjæle og frivillighed, og som har til formål at støtte udsatte målgrupper, der risikerer at være uden for fællesskabet, medmindre de tilbydes en særligt tilrettelagt uddannelse eller træning for på sigt at mestre eget liv evt. med støtte.

Kunstneriske og kulturelle formål

Vi støtter gerne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, hvor vi tilgodeser målgrupper, der p.g.a. udfordringer ikke kan deltage i almindelige lokale tilbud.


Hvad ydes der sædvanligvis ikke støtte til?

  • Enkeltpersons underhold
  • Arbejdslegater
  • Bogudgivelser
  • Filmproduktion
  • Projekter, der er færdiggjort
  • Studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold
  • Projekter, der må opfattes som offentlige opgaver
  • Politiske organisationer og formål
  • Løbende drift og vedligehold
  • Events